Eshab-ı Kehf Külliyesi - Kahramanmaraş

Eshab-ı Kehf Külliyesi - Kahramanmaraş

Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir tepe üzerine inşa edilmiştir. 13. yüzyıldan kalma cami ve kervansaraydan oluşan bu külliyede Eshab-ı Kehf mağarasının önündeki Bizans Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. Kuran-ı Kerim’de Kehf suresinde Romalı 7 gencin 300 yıl uyuyup yeniden dirildiği anlatılmıştır. Diğer dinlerde de kutsal sayılan bu mekan, uzun uykuya yatılan mağara olarak biliniyor. Eshab-ı Kehf, Yedi Uyurlar olarak da anılır.

Konu hakkında anlatılan efsaneye göre; Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar. Bunu haber alan Dakyanus'tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Kralın vezirleri mağarayı bulur, ancak korkularından içeri giremez ve içerdekilerin dışarı çıkmaması için mağaranın ağzını kapatırlar.

7 Uyurlar adı verilen kişiler, yaklaşık 309 yıl bu şekilde kalır ve daha sonra uyanır. 7 Uyurlar'dan Yemliha, şehre ekmek almaya gider, ancak Dakyanus zamanından kalma para ile alışveriş yapmak istediği için yakalanır. Yemliha, kurulan mahkemede durumu anlatır ve insanları inandırmak için mağaraya götürür. Mağaradaki arkadaşlarının korkacağını düşünerek yaşananları anlatmak için içeri yalnız giren Yemliha ve arkadaşları, sır olur.