Fosil Yakıtların Etkisi

manzara 5

Doğal dengeyi bozan başka bir etmen de yakılan fosil yakıtlardan çıkan gazlardır. Bu yakıtlardan çıkan karbondioksiti belki doğa temizleyebilir, ancak bu yakıtların yakılması sonucu çıkan karbon monoksiti doğa temizleyememektedir. Bu gazın atmosferde birikmesi sonucu ise sera etkisi oluşmakta ve buda havaların ısınmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu gazlar yağan yağmurlarında asidik karakterde olmasına neden olmakta, bu ise canlıları olumsuz bir şekilde etkilemektedir.