Fabrika Atıklarının Doğaya Etkisi

manzara 7

Bazı fabrikaların atıklarını denizlere akıtması da doğal dengeyi bozan önemli bir etmendir. Denizlerde bulunan canlılar zarar görmekte, bu ise hem doğrudan hem de dolaylı olarak diğer canlıları etkilemektedir. Fabrikalardaki atıklarda bulunan ağır metaller çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve bunların suya karışması önemli zararlara yol açmaktadır. Fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi toksik maddeler içerirler. Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalı, sanayi atıklarını sulara vermeleri önlenmeli. Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması sağlanmalıdır.