Ağaçların Bilinçsizce Kesilmesi

manzara 2

Doğal dengeyi bozan en önemli etken de ağaçların bilinçsizce kesilmesidir. Bu olay doğal dengeyi alt üst etmektedir. Erozyon adını verdiğimiz değerli toprağın kaybolmasına neden olan bu olay aynı zamanda dünyanın bir çöl haline gelmesine de neden olmaktadır. Ağaçların kesilmesi sonucunda havada karbondioksit oranı artmakta, bu da sera etkisine neden olmaktadır. Aynı zamanda canlılara zarar vermektedir. İnsanların enerji kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesi, odun gibi yenilenebilir enerji ve hammadde kaynaklarının önemini bir daha ortaya koymakta ve buda insanların konuya daha dikkatli yaklaşmaları gerektiğine işaret etmektedir.